الفبای موفقیت

 

الفبای موفقیت کامل... 

الف/ اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها 
ب/ بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم 
پ/ پویایی برای پیوستن به خروش حیات 
ت/ تدبیر برای دیدن افق فرداها 
ث/ ثبات برای ایستادن در برابر باز دارنده ها 
ج/ جسارت برای ادامه زیستن 
چ/ چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه 
ح/ حق شناسی برای تزکیه نفس 
خ/ خود داری برای تمرین استقامت 
د/ دور اندیشی برای تحول تاریخ 
ذ/ ذکر گوئی برای اخلاص عمل 
ر/ رضایت مندی برای احساس شعف 
ز/ زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها 
ژ/ ژرف بینی برای شکافتن عمق دردها 
س/ سخاوت برای گشایش کارها 
ش/ شایستگی برای لبریز شدن در اوج 
ص/ صداقت برای بقای دوستی 
ض/ ضمانت برای پایبندی به عهد 
ط/ طاقت برای تحمل شکست 
ظ/ ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف 
ع/ عطوفت برای غنچه نشکفته باورها 
غ/ غیرت برای بقای انسانیت 
ف/ فداکاری برای قلبهای دردمند 
ق/ قدرشناسی برای گفتن نا گفته های دل 
ک/ کرامت برای نگاهی از سر عشق 
گ/ گذشت برای پالایش احساس 
ل/ لیاقت برای تحقق امید ها 
م/ محبت برای نگاه معصوم یک کودک 
ن/ نکته بینی برای دیدن نادیده ها 
و/ واقع گرایی برای دست یابی به کنه هستی 
ه/ هدفمندی برای تبلور خواسته ها 
ی/ یک رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک

/ 1 نظر / 22 بازدید